Пантелеймон Куліш ‒ 200 років

 

 

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Центр дослідження життя і творчості П. Куліша)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Львівський національний університет імені Івана Франка

Наукове товариство імені Шевченка в Америці

Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя

Сумський державний університет

Українська вільна академія наук у США

Український науковий інститут Гарвардського університету

 

Пантелеймон Куліш ‒ 200 років.

Цикл міжнародних наукових конференцій

Пантелеймон Куліш: Класик на терезах історії

Львів, 16–18 травня 2019 року

Між хутором і світом: Культурницька місія Пантелеймона Куліша

Суми, 19–21 вересня 2019 року

Пантелеймон Куліш у культурному та інтелектуальному просторі України

Київ‒Ніжин, 2–5 жовтня 2019 року

 

 

Шановні Колеги,

Запрошуємо вас взяти участь у міжнародних наукових конференціях, присвячених 200-літтю від дня народження Пантелеймона Куліша.

Заявки на участь у конференціях просимо надсилати до 31 березня 2019 р. (для участі в кон­фе­рен­ції у Львові) і до 30 червня 2019 р. (для участі в конференціях у Києві, Сумах та Ніжині) на елек­тронні адреси оргкомітету. До заявок просимо долучити коротке резюме виступу. Відбір доповідей буде здійснюватися за критеріями їх наукової вартості. Доповіді будуть згруповані панельними блока­ми, передбачається участь дискутантів. Для участі в усіх конференціях достатньо заявити одну допо­відь (доповідач буде задіяний також як дискутант). Плануються подорожі на батьківщину Куліша та в істо­рико-мемо­ріальний музей-заповідник П. Куліша «Ганнина Пустинь». Питання проїзду, прожи­ван­ня і харчування буде узгоджено в робочому порядку.

Регламент виступу: 30 хвилин (20 хвилин – доповідь, 10 хвилин – запитання й обговорення).

Матеріали конференцій будуть опубліковані тематичними книгами після закінчення заходу.

Організаційний комітет

 

 Організаційний комітет

Співголови

Губерський Леонід Васильович, професор, академік НАН України, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 Жулинський Микола Григорович, академік НАН України, директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка

Мельник Володимир Петрович, професор, член-кореспондент НАН України, ректор Львівського національного університету імені Івана Франка

 Самойленко Олександр Григорович, ректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Стріха Максим Віталійович, професор, заступник Міністра освіти і науки України

 Чорноус Анатолій Миколайович, професор, проректор з наукової роботи Сумського державного університету

 

Члени оргкомітету

Грабович Григорій Юлійович, професор Гарвардського університету, голова редколегії «Повного зібрання творів» П. Куліша

Гриценко Павло Юхимович, професор, директор Інституту української мови НАН України

Мартинюк Віктор Семенович, професор, проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 Івашків Василь Михайлович, професор, завідувач кафедри української фольклористики імені Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка

Кіпа Альберт Вадимович, професор-лауреат emeritus Мюленберґського коледжу, президент Української вільної академії наук у США

 Луняк Євген Миколайович, професор, завідувач кафедри історії України Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

 Молоток Ігор Федорович, депутат Верховної Ради України

 Нахлік Євген Казимирович, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту Івана Франка НАН України

 Патриляк Іван Казимирович, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 Пилипчук Святослав Михайлович, професор, декан філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

 Ратушний Михайло Ярославович, голова Української Всесвітньої Координаційної Ради

Садівничий Володимир Олексійович, доцент кафедри журналістики та філології Сумського державного університету

 Салига Тарас Юрійович, професор, завідувач кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка

 Самойленко Григорій Васильович, професор, завідувач кафедри слов’янської філології, компаративістики та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

 Семенюк Григорій Фокович, професор, директор Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 Сушкова Олена Миколаївна, декан факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету

Ткаченко Олена Григорівна, професор, завідувач кафедри журналістики та філології Сумського державного університету

Федорук Олесь Олександрович, керівник Центру дослідження життя і творчості П. Куліша Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

 

Робочі контакти:

Василь Івашків ([email protected])

Євген Луняк ([email protected])

Ганна Черненко ([email protected])

Володимир Садівничий ([email protected])

Олесь Федорук ([email protected])