1951-2019

Видання Української Вільної Академії Наук у США (1951-2018)

Publications of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences (1951-2018)

 

1951

1.     Автограф Шевченка 1860 року = Shevchenko’s autograph in 1860. – Нью-Йорк, 1951. – 16 с. (Шевченківська конференція УВАН 1951)

2.     Бюлетень Української Вільної Академії Наук у США. – № 1 (серп. 1951)

3.     Бюлетень Української Вільної Академії Наук у США. – № 2 (груд. 1951)

4.     Літературно-мистецький збірник. = Symposium of literature and art – Нью-Йорк, 1951. – 179 с.

5.     The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – Vol. 1, no. 1 (winter 1951) – New York, [1951] – 77 p.

6.     The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – Vol. 1, no. 2 (fall 1951) – New York, [1951] – 190 p. *

 

1952

7.     Бюлетень Української Вільної Академії Наук у США. – № 3 (берез. 1952)

8.     Бюлетень Української Вільної Академії Наук у США. – № 4 (трав. 1952)

9.     Бюлетень Української Вільної Академії Наук у США. – № 5 (лип. 1952)

10.  Бюлетень Української Вільної Академії Наук у США. – № 6 (груд. 1952)

11.  Гуменна, Докія. Мана : повість = Humenna, Dokia. Mana. – New York : Ukrainian-American Publishing Co., 1952. – 97 c. (Серія художньої літератури, ч. 1)

12.  Літературно-науковий збірник 1. / pед. Юрій Дивнич = Symposium of literature and science. – Нью-Йорк, 1952. – 304 с.

13.  Науковий збірник 1. / pед. Mихайло Ветухів = Symposium in memory of D. Doroshenko, late president of the Academy / editor Mykhailo Vetukhiv. – Нью-Йорк, 1952 – 160 с.

14.  Пизюр, Євген. Новий фрагмент совєтської аграрної політики : (укрупнення колгоспів) = Pyzjur, Eugene. A new phase of the Soviet agrarian [sic!] policy. – Нью-Йорк : Українсько-Американське видавництво, 1952. – 48 с. (Серія наукова. Ч. 1)

15.  Тищенко-Сірий Ю. Перші наддніпрянські українські масові політичні газети, 1909 – 1912. = Tyszczenko–Siryj, George. First Eastern Ukrainian  political newspapers, 1909 – 1912. – Нью-Йорк, 1952. – 22 с. (Серія мемуарів. Ч. 1)

16.  Чижевський, Д. Поза межами краси : (До естетики бароккової літератури) = Čiževsky, D. Beyond the bounds of beauty. – Нью-Йорк, 1952. – 22 с. (Серія наукова. Ч. 2)

17.  Шевченко. Річник 1. – Нью-Йорк, 1952. – 29 с. (Шевченківська конференція УВАН 1952)

18.  The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – Vol. 2, no. 2 (summer 1952) – New York, 1952. – 353 p.

19.  The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – Vol. 2, no. 4 (winter 1952) – New York, 1952. – 484 p.

20.  Mykhaylo Drahomanov: a symposium and selected writings / edited by Ivan L. Rudnytsky. – New York, 1952. – 225 p. (The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. Vol. 2, no. 1 (spring 1952)

 

1953

21.  Бюлетень Української Вільної Академії Наук у США. – № 7 (берез. 1953)

22.  Бюлетень Української Вільної Академії Наук у США. – № 8 (лип. 1953)

23.  Бюлетень Української Вільної Академії Наук у США. – № 9 (груд. 1953)

24.  Володимир Винниченко : (cтатті й матеріяли) = Volodymyr Vynnychenko : (articles and materials) – Нью-Йорк, 1953. –71 c. – (УВАН; Комісія для охорони і збереження літературної та мистецької спадщини В. К. Винниченка)

25.  Науковий збірник 2. / pед. M. Ветухів = Symposium of science 2. / editor- in chief Mykhailo Vetykhiv. – Нью-Йорк, 1953.-197 c.

26.  Шевченко. Річник 2. – Нью-Йорк, 1953. – 48 с. (Шевченківська конференція УВАН 1953)

27.  The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – Vol. 3, no. 1 (spring / summer1953) – New York, 1953. – 604 p.

28.  The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – Vol. 3, no. 2 (fall /winter1953) – New York, 1953. –744 p.

 

1954

29.  Бюлетень Української Вільної Академії Наук у США. – № 10 (трав. 1954)

30.  Бюлетень Української Вільної Академії Наук у США. – № 11 (серп. 1954)

31.  Маланюк, Євген. Поезії в одному томі = Malaniuk, Eugene. Poems in one volume. – Нью-Йорк, 1954. – 307 c. (Спільно з НТШ, за матеріяльною допомогою Східньо-Европейського Фонду)

32.  Осьмачка Теодось. Із-під світу : поетичні твори  = Os’machka, Theodosy. From under the world : selected poems. – Нью-Йорк, 1954. – 320 c. (Спільно з НТШ, за матеріяльною допомогою Східньо-Европейського Фонду)

33.  Підмогильний, Валер’ян. Місто: pоман. = Pidmohylny, V. The City: a novel. – Нью-Йорк, 1954. – 301 c. (Спільно з НТШ, за матеріяльною допомогою Східньо-Европейського Фонду)

34.  Шевченко. Річник 3. – New York, 1954. – 47 с. (Шевченківська конференція УВАН 1954)

35.  Яновський, Юрій. Майстер корабля : роман. – Нью Йорк, 1954. – 240 с. (Спільно з НТШ, за матеріяльною допомогою Східно-Европейського Фонду)

36.  The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. –Vol. 3, no. 3 (spring 1954) – New York, 1954. –872 p.

37.  Powstenko, Olexa. The Cathedral of St. Sophia in Kiev =  Повстенко, Олекса. Катедра св. Софії у Києві. – New York, 1954. –470 p. (The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – Vol. 3/4 special issue (summer/fall 1954)

 

1955

38.  Бюлетень Української Вільної Академії Наук у США. – № 12 (січ. 1955)

39.  Бюлетень Української Вільної Академії Наук у США. – № 13 (черв. 1955)

40.  Бюлетень Української Вільної Академії Наук у США. – № 14 (груд. 1955)

41.  Куліш, Микола. Tвори. — Спогади про М.Куліша – Антоніни Куліш / коментарі, примітки, біограф. та бібліограф. довідки Григорія Костюка =. Kulish, M. The Works / еdited, with an introductory article by H. Kostiuk. – Нью-Йорк, 1955. – 478 с. (Спільно з НТШ, за матеріяльною допомогою Східньо-Европейського Фонду)

42.  Збірка українських новель / вступ. ст. Миколи Глобенка = Anthology of Ukrainian short stories. – Нью-Йорк, 1955. – 350 с. (Спільно з НТШ, за матеріяльною допомогою Східньо-Европейського Фонду)

43.  Oбірвані струни : aнтологія поезії поляглих, розстріляних, замучених і засланих  1920-1945 / вибір, передмова й довідки Богдана Кравцева = Broken strings : an anthology of poems of Ukrainian poets killed or deported between 1920 and 1945 / selection, foreword and notes by Bohdan Krawciw. – Нью-Йорк, 1955. – 430 c. (Спільно з НТШ, за матеріяльною допомогою Східньо-Европейського Фонду)

44.  Чикаленко, Євген. Спогади: (1861-1907) = Chikalenko, Ye. The Memoirs. – Нью-Йорк, 1955. – 504 с. (Спільно з НТШ, за матеріяльною допомогою Східньо-Европейського Фонду)

45.  Шевченко. Річник 4. – Нью-Йорк, 1955. – 48 с. (Шевченківська конференція УВАН 1955)

46.  The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – Vol. 4, no. 3 (winter/ spring 1955) – New York, 1955. –1054 p.

47.  Polons’ka-Vasylenko, N.D. The settlement of the Southern Ukraine (1750-1775). – New York, 1955. – 350, XX p. (The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – Vol. 4/5, no. 4 /1 (summer / fall 1955)

 

1956

48.  Бюлетень Української Вільної Академії Наук у США. – № 15 (лип. 1956)

49.  Марголін, Арнольд. Державний устрій Сполучених Штатів Америки = Margolin, Arnold. The structure of government of the United States of America. – New York, 1956. – 96 с. (Спільно з НТШ, за матеріяльною допомогою Східньо-Европейського Фонду)

50.  Симон Петлюра: Статті, листи, документи. = Symon Petlyura: Articles, letters, documents. – Vol. 1. – New York, 1956. – 480 с.

51.  Чижевський, Дмитро. Історія української літератури від початків до доби реалізму = Čiževsky, Dmytro. History of Ukrainian literature. – New York, 1956. – 510 с. (Спільно з НТШ, за матеріяльною допомогою Східньо-Европейського Фонду)

52.  Шевченко : Річник 5. – Нью-Йорк, 1956. – 54 с.

53.  The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – Vol. 5, no. 2/3 (winter/ spring 1956) – New York, 1956. –1246 p.

 

1957

54.  Бюлетень Української Вільної Академії Наук у США. – № 16 (лют. 1957)

55.  Бюлетень Української Вільної Академії Наук у США. – № 17/18 (груд. 1957)

56.  Самчук, Улас. Темнота : pоман у 2-х ч. = Samchuk, Ulas. Darkness : a novel. – New York, 1957. – 478 p.

57.  Шевченко : Річник 6. – New York, 1957. – 57 с.

58.  A survey of Ukrainian historiography / by Dmytro Doroshenko – Ukrainian historiography, 1017-1956 / by Olexander Ohloblyn. – New York, 1957. –1054 p. (The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.: – Vol. 5/6, no. 4/1/2, special issue (1957)

 

1958

59.  Бюлетень Української Вільної Академії Наук у США. – № 19 (серп. 1958).

60.  Західня Україна під большевиками: 09.1939-06.1941 / за ред. Мілени Рудницької =  Western Ukraine under the Bolshevik): 09.1939-06.1941 / compiled by Milena Rudnycka. – Нью-Йорк, 1958. – 494 с. (Спільно з НТШ, за матеріяльною допомогою Східньо-Европейського Фонду)

61.  Самійленко, Степан. Дні слави : (cпогади полковника української армії) = Samiylenko, Stepan. Days of glory : (memoirs of a Colonel of the Ukrainian Army). – Нью-Йорк, 1958. – 134 с.

62.  Шевченко: Річник 7. – Нью-Йорк, 1958. – 48 с.

63.  The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – Vol. 6, no. 3 /4 (1958) – New York, 1958. – 1459 p.

 

1959

64.  Бюлетень Української Вільної Академії Наук у США. – № 20 (лип. 1959)

65.  Бюлетень Української Вільної Академії Наук у США. – № 21 (груд. 1959)

66.  The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – Vol. 7, no. 1/2 – New York, 1959. – 1711 p.

 

1960

67.  Бюлетень Української Вільної Академії Наук у США. – № 22 (груд. 1960)

68.  Винниченко, Володимир. Пророк та невидані оповідання = Vynnychenko, Volodymyr. Unpublished works. – Нью-Йорк, 1960. – 104 с. (УВАН; З нашого минулого, 1. Комісія для вивчення й охорони спадщини В.Винниченка)

69.  Pічник української бібліографії 1957 / Осип Данко і Мирослав Лабунька = Annual of Ukrainian bibliography 1957. /Joseph Danko and Miroslav Labunka. – New York, 1960. – 64 c. – (УВАН; Книгознавча секція)

70.  The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S –Vol. 8, no. 1/2 (1960) – New York, 1960. –234 p.

 

1961

71.  Десятиліття Української Вільної Академії Наук у США, 1950-1960. – Нью-Йорк, 1961. – 32 с.

72.  Плевако, Микола А. Статтi, розвідки й біо-бібліографічні матеріяли = Plevako, Mykola А. Articles, studies and bio-bibliographic materials. – Нью-Йорк, 1961. – 808 c. (УВАН; Серія З нашого минулого, Ч. 2)

73.  Шевченко : Річник 8/9. – New York, 1961. – 56 с.

74.  The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – Vol. 9, no. 1/2 (1961). – New York, 1961. – 343 p.

 

1962

75.  Данко, Осип. Сучасний стан української історичної науки та суспільно-політичних дисциплін : (З конференції УВАН в Нью-Йорку, 1962) : відбитка з журнала “Сучасність”, ч. 12, 1962. – Мюнхен, 1962. – 13 с.

76.  Юхим Михайлів , 1885-1935 : Каталог виставки. — Повний список творів. = Yukhym Mykhailiv, 1885-1935 : Catalogue of exhibition and list of paintings. – Нью-Йорк, 1962. –19 c. (УВАН; Мистецька кураторія)

77.  Taras Ševčenko (1814-1861): a symposium /edited by Volodymyr Mijakovskyj and George Y.Shevelov on behalf of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the United States. – Hague: Mouton & Co., 1962. – 302 p. (Slavistic Printings and Reprintings; Stanford University. 31)

 

1963

78.  Блакитний, Євген. Василь Григорович Кричевський : доповідь на пленарній конф. і відкритті виставки творів В.Г.Кричевського, 29 груд. 1962 р., до десятиліття його смерти – 1952 – 1962 = Blakytny, Eugen. Vasyl Krychevs’ky, Sr. – Нью-Йорк,1963. – 32с.

79.  Дорошенко, Володимир. Покажчик літератури про українську пресу : відбитка з журнала “Сучасність”, ч. 6, 1963. – Мюнхен, 1963. – 12 с. (УВАН; Книгознавча секція)

80.  Дорошенко, Володимир. Реєстр українських періодичних видань у вільному світі за рр. 1961-1962. : відбитка з Календаря “Свободи” за 1963 р.- Нью-Йорк, 1963. – 26 с. (УВАН; Книгознавча секція)

 

1964

81.  Коровицький, Іван. Шевченківський “Буквар” 1861 : відбитка з річника “Шевченко” 10. – Нью-Йорк, 1964. – 15 с. (УВАН. Інститут Шевченкознавства)

82.  Перхорович, Юрій. Т.Г. Шевченко на Волині : відбитка з річника “Шевченко” 10. – Нью-Йорк, 1964. – 14 с. (УВАН. Інститут Шевченкознавства)

83.  81  Українські народні мелодії / зібрав і зредагував Зіновій Лисько =  Ukrainian folk melodies /. collected and edited by Zenowij Lysko. – T. 2. – Нью-Йорк, 1964. – 575 c.

84.  Шевченко : Річник 10. – Нью-Йорк, 1964. – 64 с. (УВАН. Інститут Шевченкознавства)

85.  The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – Vol. 10, no. 1. –New York, [1964]. –164 p.

86.  The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. Index to volumes. 1-10 (1951-1963) / compiled by Joseph Danko – Vol. 10, no. 2 –New York, [1964]. –53 p.

 

1966

87.  Оглоблин, Олександер. Опанас Лобисевич 1732-1805 = Ohloblyn, Olexander. Opanas Lobysevych 1732-1805. – Мюнхен : ”Дніпрова хвиля”, 1966. – 100 с. (УВАН ; Історична Секція)

88.  Павловський, Вадим. Шевченко в пам’ятниках : (1861-1964) = Pavlovsky, Vadim. Shevchenko monuments : (1861 – 1964). – Нью-Йорк, 1966. – 38, [31] c.

89.  Радиш = Radysh. – Нью-Йорк, 1966. – 176 с.

90.  Соневицький, Ігор. Артем Ведель і його музична спадщина = Sonevytsky, Ihor. Artem Vedel and his musical legacy. – Нью-Йорк, 1966. – 180 с. (УВАН, Музикологічна секція)

 

1967

91.  Велика українська революція : (Матеріяли до історії відновлення української державности) : календар історичних подій за лютий 1917 року – березень 1918 року / упоряд. Яків Зозуля = The Great Ukrainian Revolution : material of rebirth of Ukrainian statehood : chronology of events February 1917-March 1918 / compiled by Yakiw Zozula. – Нью-Йорк, 1967. – 112 с. (УВАН; Комісія для устійнення фактів і дат української визвольної боротьби 1917-1920 років)

92.  Велика українська революція : (Матеріяли до історії відновлення української державности) : календар історичних подій за лютий 1917 року – березень 1918 року / упоряд. Яків Зозуля = The Great Ukrainian Revolution.: material of rebirth of Ukrainian statehood : chronology of events February 1917-March 1918 / compiled by Yakiw Zozula. – 2-e вид. – Нью-Йорк, 1967. – 112 с. (УВАН; Комісія для устійнення фактів і дат української визвольної боротьби 1917-1920 років)

93.  Міяковський, В., Волошина О., Іванівська Т. Музей-архів ім. Дмитра Антоновича (1945-1965) : відбитка з Ювілейного видання, присвяченого двадцятиліттю діяльности УВАН, 1945-1965. –  Нью-Йорк, 1967. – 12 с.

94.  Українські народні мелодії / зібрав і зредагував Зіновій Лисько =  Ukrainian folk melodies / collected and edited by Zenowij Lysko. – T. 1. – Нью-Йорк, – 1967. – 565 c.

95.  Ювілейне видання, присвячене двадцятиліттю діяльности : 1945-1965 = Jubilee edition dedicated to the twentieth anniversary of the Academy’s establishment :1945-1965. – Нью-Йорк, 1965. – 75c.

 

1968

96.  Українські народні мелодії / зібрав і зредагував Зіновій Лисько =  Ukrainian Folk Melodies / collected and edited by Zenowij Lysko. – T. 4. – Нью-Йорк, 1968. – 565 c.

97.  Франко, Іван. Мойсей / pед. і статті Ю. Шевельова = Franko, Ivan. Moses /edited by G. Y. Shevelov. – Нью-Йорк, 1968. – 158 c.

98.  The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. – Vol. 11, no. 1/2 (1964/1968) –New York, [1968]. – 304 p.

 

1969

99.   Архімович, О. Підсумки діяльности Української Вільної Академії Наук в 1967/8 академічному році. -Нью-Йорк, 1969.-10 c.

 

1970

100.         Вісті УВАН / ред. Олександер Домбровський = Visti UVAN (News of Academy) / edited by Oleksander Dombrowsky. – Ч. 1. – Нью-Йорк, 1970. – 82 с.

101.          Іванівська, Т. Л. Чикаленко як археолог : (Окрема відбитка з “УкраїнськогоІсторика”, 1970, ч. 1.3, стор. 132-139). – Мюнхен, 1970 –(УВАН. Кабінет Антропології, Археології та Етнографії ім. Левка Чикаленка. Серія: Українські вчені, ч. 1)

102.          Косач-Кривинюк, Ольга. Леся Українка : xронологія життя і творчости = Kosach- Kryvynyuk, Olha. Lesya Ukrayinka : chronology of life and creative work. – Нью-Йорк,  1970. – 923 c.

103.          Кошиць, Олександер. Релігійні твори /за ред. Зіновія Лиська = Koshetz, Olesksander. Religious music / edited by Zenowij Lysko.- Нью-Йорк, 1970. – 736 c.

104.          Kрайове господарське товариство “Сільський господар” у Львові 1899-1944 / ред. Павло Дубрівний = Ukrainian agricultural association ”Sil’s’kyi Hospodar“ (The Farmer) in L’viv 1899- 1944) / edited by Pavlo Dubriwny. – Нью-Йорк, 1970. – 600 c.

105.          Українські народні мелодії / зібрав і зредагував Зіновій Лисько =  Ukrainian Folk Melodies / collected and edited by Zenowij Lysko. – T. 5. – Нью-Йорк, 1970. – 574 c.

 

1971

106.          Винниченко, Володимир. “Слово за тобою, Сталіне!” : (Політична концепція в образах) : pоман = Vynnychenko, Volodymyr. “Take the floor, Stalin!” – Нью-Йорк, 1971. – 374 c.

107.          Филипович, Павло. Література : статті, розвідки, огляди = Fylypovych, Pavlo. Literature: articles, studies, reviews. – Нью-Йорк, 1971. – 581 с. (УВАН; Серія З нашого минулого, Ч. 3)

 

1972

108.          Винниченко, Володимир. На той бік : повість. = Vynnychenko, Volodymyr. Across the line : novel. – Нью-Йорк, 1972. – 134 с. (УВАН; Комісія для вивчення й охорони спадщини В.Винниченка)

109.          Віктор Цимбал, маляр і графік = Viсtor Сymbal, painter and graphic artist. – Нью-Йорк, 1972. – 135 с.

110.          The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. : economic issue. – Vol. 12, no. 1/2 (1969/1972) – New York. – 293 p.

 

1973

111.          Осадча-Яната, Наталія. Українські народні назви рослин = Ossadcha – Janata, Natalia. Plant names in Ukrainian vernacular. – Нью-Йорк, 1973. – 173 c.

 

1974

112.          Павловський, Вадим. Василь Григорович Кричевський : життя і творчість. = Pavlovsky, Vadіm. Vasyl H. Krychevsky : life and work. – Нью-Йорк, 1974. – 222 c.

113.          Українські народні мелодії / зібрав і зредагував Зіновій Лисько =  Ukrainian Folk Melodies / collected and edited by Zenowij Lysko. – T. 2. – Нью-Йорк, 1974. – 574 c.

 

1975

114.          On the Eve of Poltava: the letters of Ivan Mazepa to Adam Sieniawski (1704-1708) / edited and annotated with an introduction by Orest Subtelny =  Напередодні Полтави : листи Івана Мазепи до Адама Синявського. – Нью-Йорк, 1975. – 159 с.

 

1976

115.          Гарба, Василь. На розпуттях : (до історії одного покоління) = Harba, Vasyl’. At the crossroads : trilogy; memoirs; history of one generation. – Нью-Йорк, 1976. – 350 с. (Товариство подолян при УВАН)

 

1977

116.          Збірник на пошану проф. д-ра Олександра Оглоблина / відп. ред. Василь Омельченко  = Collected essays in honor of Professor Alexsander Ohloblyn, Ph.D. / editor-in-chief William Omelchenko. – Нью-Йорк, 1977. – 488 c. (Науковий збірник 3)

117.          The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. : economic issue. – Vol. 13, no. 35/36 (1973/1977) – New York, [1977]. – 372 p.

 

1978

118.          Гуменна, Докія. Минуле пливе в прийдешнє : Розповідь про Трипілля  = Humenna, Dokia. The past is flowing into the future : a tale of Trypillya. – Нью-Йорк, 1978. – 384 c. – (УВАН. Серія: З нашого минулого).

 

1979

119.          Симон Петлюра : Статті, листи, документи. = Symon Petliura : Articles, correspondence, documents. – Vol. 2. – Нью-Йорк, 1979. – 627 c. (спільно з Бібліотекою ім. Симона Петлюри в Парижі)

 

1980

120.          Винниченко, Володимир. Щоденник / pед., вступ. ст. і примітки Григорія Костюка – = Vynnychenko, Volodymyr. Diary. / edited, with an introduction and annotations by Hryhorii Kostiuk. – Том 1. 1911-1920 – Едмонтон ; Нью-Йорк, 1980. – 499 с. – (УВАН. Комісія для вивчення і публікації спадщини Володимира Винниченка ; спільно з Канадським Інститутом Українських Студій ) ISBN: 0920862098

121.          Збірник на пошану Григорія Китастого у 70-річчя з дня народження / упоряд. і ред. Якова Гурського = Tribute to Hryhorij Kytasty on his seventieth birthday / compiled and edited by Jacob P. Hursky. – Нью-Йорк, 1980. – 291 c. (УВАН. Музикологічна Секція)

122.          Костюк, Григорій. Володимир Винниченко та його доба : дослідження, критика, полеміка. = Kostiuk, Hryhory. Volodymyr Vynnychenko: his life and times. – Нью-Йорк, 1980. – 283 c. – (УВАН.. Комісія для вивчення і публікації спадщини Володимира Винниченка)

123.          Петро Андрусів : маляр і графік : монографія / за ред. Святослава Гординського = Petеr Andrusiw : painter and grafic artist / edited by Sviatoslav Hordynsky. – Нью-Йорк, 1980. – 127 c.

 

1981

124.          Новини з Академії – Ч. 1 (жовт. 1981).

125.          Погорілий, Семен. Неопубліковані романи Володимира Винниченка = Pohorilyi, Semen. The unpublished novels of Volodymyr Vynnychenko. – Нью-Йорк, 1981. – 212 c. – (УВАН; Комісія для вивчення й публікацій спадщини Володимира Винниченка ; Серія: З нашого минулого, ч. 4)

126.          Українські народні мелодії / зібрав і зредагував Зіновій Лисько =  Ukrainian Folk Melodies / collected and edited by Zenowij Lysko. – T. 7. – Торонто ; Нью-Йорк, 1981. –574 с. (спільно з УВАН у Канаді)

127.          The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. –Vol. 14, no. 37/38 (1978/1980) – New York, [1981]. – 343 p.

 

1982

128.          Новини з Академії – Ч. 2 (берез. 1982)

129.          Новини з Академії – Ч. 3 (жовт. 1982)

 

1983

130.          Винниченко, Володимир. Щоденник. – Т. 2. 1921-1925 / pед. Григорій Костюк; упоряд. текстів і примітки Олександра Мотиля = Vynnychenko, Volodymyr. Diary. – Vol. 2. 1921-1925 / edited, with an introduction and annotations by Hryhorу Kostiuk. – Нью-Йорк, 1983. – 700 c. – (УВАН. Комісія для вивчення і публікації спадщини Володимира Винниченка ; спільно з Канадським Інститутом Українських Студій )  ISBN: 0920862292

131.          Микола Неділко : монографія з 60 кольоровими репродукціями / за ред. Богдана Певного = Mykola Nedilko: мonograph with 60 color plates / edited by  Bohdan Pevny. – Нью-Йорк, 1983. – 183 c.

132.          Новини з Академії – Ч. 4 (квіт. 1983)

133.          Новини з Академії – Ч. 5 (лист. 1983)

134.          In memory of Arnold Margolin (1877-1956) : remarks and reminiscences presented at the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. on the hundredth anniversary of his birth. – New York, 1983. – 21 p. – (Доповіді і повідомлення  = Occasional Papers, no.1)

 

1984

135.          Куліш, Пантелеймон. Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані / ред. Юрія. Луцького; передмова Юрія Шевельова.  = Kulish, Panteleimon. Selected letters of Panteleimon Kulish / edited by G.Luckyj ; introduction by G. Shevelov. – Нью-Йорк, 1984. – 326 c. ISBN: 0916381013

136.          Mijakovs’kyj, Volodymyr. Unpublished and forgotten writings : political and intellectual trends of the nineteenth century, modern Ukrainian literature /edited by Marko Antonovych = Міяковський, Володимир. Недруковане й забуте : громадські рухи дев’ятнадцятого сторіччя; новітня українська література / ред. Марко Антонович. – Нью-Йорк, 1984 – 509 c. (Sources of modern history of the Ukraine; vol.1 = Джерела до новітньої історії України, т. 1) ISBN: 0916381021

137.          Новини з Академії – Ч. 6 (квіт. 1984)

138.          Новини з Академії – Ч. 7 (лист. 1984)

139.          The Ukrainian revolution. Documents. 1919-1921 / ed. Taras Hunczak = Українська революція. Документи 1919-1921 / ред. Тарас Гунчак. – Нью-Йорк, 1984. – 478 c. (Sources of modern history of the Ukraine; vol. 2. = Джерела до новітньої історії України, т. 2)  ISBN: 0916381005

 

1985

140.         Дорошенко, Дмитро. Гетьман Петро Дорошенко : огляд його життя і політичної діяльности / ред. Василь Омельченко = Doroshenko, Dmytro. Hetman Petro Doroshenko: a survey of his life and political activities / ed. by William Omelchenko. – Нью-Йорк, 1985. – 712 c.  ISBN : 091638103X

141.         Дражевська, Любов і Оксана Соловей. Харків у роки німецької окупації, 1941-1943 : cпогади = Drazhevska, Lubov; and Oksana Solovei. Kharkiv in the years of the German оccupation, 1941-1943 : reminiscences. – Нью-Йорк, 1985. – 29 c. (Доповіді і повідомлення  = Occasional Papers; no. 2).

142.         Новини з Академії – Ч. 8 (трав. 1985)

143.         Новини з Академії – Ч. 9 (лист. 1985)

144.         Studies in Ukrainian linguistics in honor of George Y. Shevelov / ed. by Jacob P. Hursky. – New York, [1985]. – 382 p. – (The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S, vol. 15, no. 39/40 (1981/1983)

 

1986

145.         Новини з Академії – Ч. 10 (лист. 1986)

146.         Українські народні мелодії / зібрав і зредагував Зіновій Лисько =  Ukrainian Folk Melodies / collected and edited by Zenowij Lysko. – T. 8. – Торонто ; Нью-Йорк, 1986. – 573 с. (спільно з УВАН у Канаді)

147.         Studies in Ukrainian literature / ed. by Bohdan Rubchak. – New York, [1986]. –382 p. – (The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. vol. 16, no.41/42 (1984/1985)

 

1988

148.         Новини з Академії – Ч. 11 (весна 1988)

 

1989

149.         Новини з Академії – Ч. 12 (зима 1989)

150.         Hовини з Академії – Ч. 13/14 (осінь/зима 1989/1990)

151.         Самі про себе : aвтобіографії видатних українців XIX століття / ред. Юрія Луцького = About themselves : autobiographies of prominent Ukrainians of the XIX-th century / ed. George Luckyj. – Нью-Йорк, 1989. – 327 c.  ISBN: 0916381048

 

1990

152.         Леонід Перфецький : монографія / за ред. Святослава Гординського = Leonid Perfecky : monograph / ed. by Sviatoslav Hordynsky. – Нью-Йорк ; Торонто, 1990. –[83] p. ISBN: 0916381072

153.         Новини з Академії – Ч. 15 (зима 1990)

154.         Українські народні мелодії / зібрав і зредагував Зіновій Лисько =  Ukrainian folk melodies / collected and edited by Zenowij Lysko. – T. 9. – Торонто ; Нью-Йорк, 1990. –575 с. (спільно з УВАН у Канаді)

 

1992

155.         Матеріяли до історії літератури і громадської думки : листування з американських архівів 1857-1933 / ред. Богдан Струмінський і Марта Скорупська, у співпраці з Едвардом Касинцем і Наталею Лівицькою-Холодною; вступні ст. Марк Раєв і Марта Скорупська = Documents for the study of literature and of ideological trends : correspondence from American archives, 1857-1933 / ed. Bohdan Struminsky and Marta Skorupsky / with the assistance of Edward Kasinec and Natalja Livyc’ka-Xolodna ; introductory articles: Marc Raeff and Marta Skorupsky. – Нью-Йорк, 1992. – 813 с. (Джерела до новітньої історії України, т. 3 =Sources of modern history of the Ukraine; vol. 3) ISBN: 0916381064

156.         Потебня, Олександер. Мова. Національність. Денаціоналізація : статті і фрагменти / упор. і вступна ст. Юрія Шевельова =  Potebnia, Alexander. Language. Nationality. Denationalization: articles and fragments / ed. and introduced by George Y. Shevelov. – Нью-Йорк, 1992. – 155 с.  ISBN: 0916381080

157.         Новини з Академії – Ч. 16 (зима 1992)

 

1993

158.         125 років київської української академічної традиції, 1861-1986 : збірник / ред. Марко Антонович = 125 years of the Kievan Ukrainian academic tradition, 1861-1986 : collection / ed. by Marco Antonovych. – Нью-Йорк, 1993. – 642 с.  ISBN: 0916381056

159.         Новини з Академії – Ч. 17 (зима 1993)

 

1994

160.         Новини з Академії – Ч. 18 (зима 1994)

161.         Остап Луцький і сучасники : листи до О. Кобилянської й І. Франка та інші забуті сторінки / під ред. Юрія Луцького = Ostap Luckyi and his contemporaries: letters to O.Kobylianska, I.Franko and other forgotten pages / ed. by George Luckyj. – Нью-Йорк ; Торонто, 1994. – 206 с.  ISBN: 0916381099

162.         Українські народні мелодії / зібрав і зредагував Зіновій Лисько =  Ukrainian folk melodies / collected and edited by Zenowij Lysko. – Т. 10. – Торонто ; Нью-Йорк, 1994. – 607 с. (спільно з УВАН у Канаді)

 

1995

163.         Мова, Василь (Лиманський). Куліш, Байда і козаки : інтермедія до драми П.Куліша “Байда”, з додатком листа Василя Мови до Василя Гнилосирова і драми П.Куліша “Байда, князь Вишневецький” / супровідні статті і ред. Юрія Шевельова і Віктора Чумаченка = Mova, Vasyl (Lymans’kyj). Kulish, Bayda and the cossacks : interlude to Kulish’s drama “Bayda, the Prince of Vishnevec” / introductory articles by George Y. Shevelov and Victor Chumachenko. – Нью-Йорк, 1995. –283 c. ISBN: 0916381102

164.         Новини з Академії – Ч. 19 (1995)

165.         Оглоблин, Олександер. Студії з історії України : статті і джерельні матеріяли / ред. Любомир Винар = Ohloblyn, Oleksander. Studies from the history of Ukraine : articles and source materials / ed. by Lubomyr R. Wynar. – Нью-Йорк, 1995. – 419 с. (УВАН, Історична Секція ; спільно з Укр. Історичним Т-вом )  ISBN: 1879070073

 

1996

166.         Новини з Академії – Ч. 20 (1996)

167.         Українські народні мелодії / зібрав і зредагував Зіновій Лисько =  Ukrainian folk melodies / collected and edited by Zenowij Lysko. – T. 11. – Торонто ; Нью-Йорк, 1990. – 413 с. (спільно з УВАН у Канаді)

 

1997

168.         Новини з Академії – Ч. 21 (1997)

169.         Федір Кіндратович Вовк (1847-1918) : дослідження, спогади, біліографія : до 150-ліття з дня народження вченого / ред. Марко Антонович = Fedir Kindratovych Vovk (1847-1918) : memoirs, studies, bibliography : in commemoration of the 150th anniversary of the birth of Fedir Vovk / ed. by Marko Antonovych. – Нью-Йорк, 1997. – 382 с. (Джерела до новітньої історії України, т. 4 = Sources of Modern History of the Ukraine; v. 4) ISBN: 0916381110

170.         Čyževs’kyj, Dmytro. A history of Ukrainian literature : (from the 11th to the end of the 19th century) / translated by Dolly Ferguson, Doreen Gorsline, and Ulana Petyk ; with an overview of the twentieth century George S.N. Luckyj ; edited and with a foreword by George S.N. Luckyj. –  2nd ed. – New York, 1997. –815 p. – (The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S, vol. 17/19, no.43/46 (1984/1985)  ISBN: 1563085224

 

1998

171.         Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1894-1932 рр.) / упоряд. Галина Сварник ; автор передмови Ярослав Дашкевич. –Львів-Нью-Йорк : Bид-во М.П.Коць, 1998. –267 с. (спільно з НАН України, Львівським відділенням Ін-ту української археографіїї і джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. Центр. держ. історичним архівом України у Львові)  ISBN: 9660202407

172.         Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех) : матеріяли до бібліографії / упор. Андрій Даниленко і Лев Чабан = George Y. Shevelov (Yury Šerech) : bibliographical materials / compiled by Andrij Danylenko and Lev Chaban. – Нью-Йорк, 1998. – 199 c. (спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України)  ISBN: 0916381137

173.         Vyprávění z Podkarpatí :Ukrajinská nářečí vỳchodního Slovenska / Oldřich Leška, Růžena Šišková Mykola Minka. =  Розповіді з Підкарпаття : українські говірки східної Словаччини / Олдржіх Лешка, Ружена Шішкова, Микола Мушинка. – New York ; Praha ; Kyjev : Euroslavica, 1998. –321 p. (спільно з : Slovanskỳ ứstav AV ČR та Інститутом української мови АН України)  ISBN: 8085494396 (paperback);  ISBN: 808549440X (hard cover)

 

1999

174.         Брайчевський, Михайло. Вибрані твори : історико-археологічні студії, публіцистика / ред. Любомир Винар = Braichevsky, Mykhailo. Selected works : historical and archeological studies , popular essays / ed. Lubomyr Wynar. – Нью-Йорк ; Київ: Видавн. дім “КМ Аcademia”, 1999. – 600 с– (спільно з УІТ у США і Національним університетом “ Києво-Могилянська Академія”)  ISBN: 966518114

175.         Науковий збірник (1945-1950-1995) .- 4 / ред. Марко Антонович = Collection of essays (1945-1950-1995) – 4. / ed. Marko Antonovych. – Нью-Йорк, 1999. – 428 c. ISBN: 0916381129

176.         Новини з Академії – Ч. 22 (1999)

177.         Новини з Академії – Ч. 23 (1999)

178.         Seven lives : vignettes of Ukrainian writers in the nineteenth century / by George S.N. Luckyj. – New York, [1999]. –208 p. (The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S, vol. 20, no.47/48 [1998/1999]; volume ed. Albert Kipa. ISSN: 0503-1001

 

2000

179.         Вісті УВАН / ред. Олександер Домбровський = Visti UVAN (News of the Academy) / ed. by Oleksander Dombrowsky. – Ч. 2 – Нью-Йорк, 2000. – 360 с.

180.         Грушевський, Михайло. Із літературної спадщини /ред. Любомир Винар; упоряд. Галина Бурлака і Альбіна Шацька = Hrushevs’kyi, Mykhailo. Literary works / ed. by Lubomyr Wynar; compiled by Halyna Burlaka and Albina Shatska. – Нью-Йорк ; Київ, 2000. – 416 с. (спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та УІТ у США)  ISBN: 9660213778

181.         Михайло Черешньовський : статті, спогади, матеріяли / відп. ред. Олекса Біланюк ; упоряд. і вступ. стаття Тамара Скрипка =  Mykhailo Chereshnovsky : articles, reminiscences, illustrations / ed. Olexa Bilaniuk; compiled and introduction by Tamara Skrypka. – Нью-Йорк, 2000. – 191 с. ISBN: 0916381145

182.         Новини з Академії – Ч. 24 (2000)

 

2001

183.         Новини з Академії – Ч. 25 (2001)

184.         Оглоблин, Олександер. Гетьман Іван Мазепа та його доба – 2-е, доп. вид. / pед. Любомир Винар = Ohloblyn, Olexander. Hetman Ivan Mazepa and his era. – 2 nd ed. / ed. by Lubomyr Wynar. – Нью-Йорк ; Київ, 2001. – 461 с. (спільно з Українським Історичним Т-вом, Укр. Амер. Асоціацією університетських професорів, НТШ в Европі, Наук. Радою СКУ і Нац. Університетом “Острозька Академія”)  ISBN: 1879070138

185.         Filenko, Taras and Tamara Bulat. The world of Mykola Lysenko : ethnic identity, music, and politics in nineteenth and early twentieth century Ukraine. – Edmonton, Canada : Ukraine Millennium Foundation, [2001]. – 434 p.         ISBN: 9665300458

 

2002

186.         Винниченко, Володимир. Публіцистика / упор. і ред. Віктор Бурбела = Volodymyr Vynnychenko’s journalistic writings / ed. by V. Burbela. – Нью-Йорк ; Київ, 2002. –392 с. – (спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України) ISBN: 9660225768

187.         Драй-Хмара, Михайло. Літературно-наукова спадщина / упор. С.А. Гальченка, А.В. Ріпенко, О.Ф. Томчука ; прим. С.А. Гальченка і Г.О. Костюка. – Київ : Наук. думка, 2002. – 592 с. – (спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України)  ISBN: 9660007450

188.         Костюк, Григорій. Літературно-мистецькі перехрестя (паралелі) / ред. С.А. Гальченко. – Вашінгтон ; Київ, 2002. – 416 с. – (спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України)  ISBN:9667802140

189.         Кравчук, Михайло. Вибрані математичні праці / упоряд. Н. Вірченко = Kravchuk, M. Selected mathematical works / compiler N. Virchenko. – Київ ; Нью-Йорк, 2002. –791 с. (УВАН, Відділ точних наук ; спільно з Інститутом математики НАН України) ISBN: 9667944247

190.         Лиман, Леонід. Пам’ять : (поезія і проза) / упоряд., передмова, прим. Ростислав Доценко. – Київ : “Задруга”, 2002. – 160 с. ISBN: 9669584086

191.         Новини з Академії – Ч. 26 (2002)

192.         Петрів, Всеволод. Військово-історичні праці. – Спомини / упоряд. і вступ. ст. В. Сергійчука. – Київ : Поліграфкнига, 2002. – 639 с. (спільно з Центром Українознавства Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Центр. держ. архівом вищих органів влади та управління України, Центр. держ. архівом громадських об’єднань України)  ISBN: 9665301055

193.         Шевельов, Юрій. Портрети українських мовознавців / упор. і вступ. слово Л.Т. Масенко. – Київ : Видавн. Дім “КМ Академія”, 2002. – 132 с. (спільно з Національним університетом “ Києво-Могилянська Академія”) ISBN: 9665181793

 

2003

194.         Антонович, Володимир. Лекції з джерелознавства / ред. Микола Ковальський = Antonovych, Volodymyr. Lectures on sources studies / ed. Mykola Kovalsky. -Острог ; Нью-Йорк, 2003. – 381 с. (УВАН, Історична Секція ; спільно з Національним університетом “Острозька Академія”) ISBN: 9667631737

195.         Dmytro Solovey : bibliographical materials / compiled by Oksana Solovey and Alexander Yurenko =  Дмитро Федорович Соловей : матеріяли до бібліографії / упоряд. Оксана Соловей і Олександр Юренко. – New York ; Poltava, 2003. – 98 p.  ISBN: 9668304217

196.         Новини з Академії – Ч. 27 (2003)

197.         Тимченко, Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови ХV–ХVIII ст. / підгот. до вид. В.В. Німчук та Г.І. Лиса. – Київ ; Нью-Йорк, 2003. – Кн. 1 – 512 с. (Пам’ятки української мови ; Серія словників ; спільно з НАН України)  ISBN: 9667252256

198.         Тимченко, Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови ХV–ХVIII ст. / підгот. до вид. В.В. Німчук та Г.І. Лиса. – Київ ; Нью-Йорк, 2003. – Кн. 2. – 512 с. (Пам’ятки української мови ; Серія словників ; спільно з НАН України)  ISBN:9667252526

 

2004

199.         Барвінський, Олександер. Спомини з мого життя : част. 1 та 2 = Barvins’kyi, Oleksander. Memoirs of my life: parts 1 and 2. – Нью-Йорк ; Київ : Смолоскип, 2004. – 528 с. – (УВАН, Історична Секція ; спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України)  ISBN: 0916381188

200.         “…Віддати зумієм себе Україні” : листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком вступ. ст., упоряд. С.С. Кираля. – Київ ; Нью-Йорк, 2004. – 520 с. (спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України)  ISBN: 9667773736

201.         Вісті УВАН / ред. Олександер Домбровський = Visti UVAN (News of Academy) / ed. by Oleksander Dombrowsky. – Ч. 3. – Нью-Йорк, 2004. – 238 с.

202.         Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка) : біографічні матеріали, спогади, іконографія / відп. ред Олекса Біланюк ; автор проекту і вступ. ст. Тамара Скрипка = Larysa Petrivna Kosach-Kvitka (Lesia Ukrainka) : biographical material, reminiscences, photographs / editor-in-chief Oleksa Bilaniuk; ed. and introduced by Tamara Skrypka. – Нью-Йорк ; Київ : Факт, 2004. – 447 с.  ISBN: 091638120X

203.         Літургія : збірка професора Івана Трухлого / ред. і видавець д-р Василь Трухлий = Liturgical hymns : from the collection of professor Ivan Truchly / Dr. Vasil Truchly, editor. – Чікаго, 2004. – 572 с. (спільно з Фундацією Катерина Трухла-Здорик) ISBN: 0972828923

204.         Михайло Ветухів : перший президент УВАН у США / ред. Ася Гумецька, упор. Любов Дражевська і Леонід Лиман  = Michael Vetuchiv : the first president of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Inc. / editor Assya Humesky; compiled by Lubov Drashevska and Leonid Lyman.– Нью-Йорк ; Київ ; Львів : “Місіонер”, 2004. – 383 с.  ISBN: 091638117X

205.         Новини з Академії – Ч. 28 (2004)

206.         Петрів, Всеволод. Військово-історичні праці. — Листи. / упоряд. В. Сергійчук. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2004. –625 с. (спільно з Центром Українознавства Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Центр. держ. архівом вищих органів влади та управління України, Центр. держ. архівом громадських об’єднань України) ISBN: 9667060683

207.         Русова, Софія. Мемуари. — Щоденник / ред. Микола Іщенко. – Київ : Поліграфкнига, 2004. – 544 с. (спільно з Центром Українознавства Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Центр. держ. архівом вищих органів влади та управління України, Центр. держ. архівом громадських об’єднань України) ISBN: 9665300210

 

2005

208.         Володимир Винниченко : у пошуках естетичної, особистої і суспільної гармонії : зб. cтатей / гол. ред. Лaриса Залеська Онишкевич; ред. колегія: Мирослава Знаєнко, Анна Процик, Тамара Гундорова, Лариса Мороз, Андрій Даниленко = Volodymyr Vynnychenko: in quest of aesthetic, individual, and civic harmony : essays / Larissa M.L. Zaleska-Onyshkevych – editor-in-chief; editorial board: Myroslava Znaenko, Anna Procyk, Tamara Hundorova, Larysa Moroz, Andriy Danylenko. – Нью-Йорк, 2005. – 279 с. (УВАН, Комісія дослідження життя і творчости Володимира Винниченка) ISBN: 0916381161

209.         Наші втрати : матеріяли до біографічного словника репресованих у 1930-их роках діячів в УРСР, зібрані Юрієм Лавріненком / вступ. слово Л. Лавріненко ; післямова Т. Терещенко-Конончук ; ред. Лариса Лавріненко і Тамара Скрипка. – Київ ; Нью-Йорк : “Твім Інтер”, 2005. – 256 с. ISBN: 0916381226

210.         Новини з Академії – Ч. 29 (2005)

211.         Певний, Богдан. Майстри нашого мистецтва : роздуми про мистців та мистецтво = Pevny, Bohdan. Maistry nashoho mystetstva : reflections on Ukrainian artists and Ukrainian art. – Нью Йорк ; Київ : Видавн. група  “Сучасність“,2005. – 431 с.

212.         Чижевський, Дмитро. Філософські твори у чотирьох томах / під заг. ред. Василя С. Ліісового = Čiževs’kyj, Dmytro. Philosophical works in four volumes / general editor Vasyl S. Lisovy. – Київ : Смолоскип, 2005. (спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України)  ISBN: 966849900X

Т. 1. Нариси з історії філософії на Україні. Філософія Григорія С. Сковороди = Essays of the history of Ukrainian philosophy. – Philosophy of Hryhory Skovoroda. – ХХХVIII, 402 с.  ISBN: 9668499018

Т. 2. Між інтелектом і культурою: дослідження з історії української філософії.  = Between intellect and culture: studies in the history of Ukrainian philosophy. – 264 с. ISBN: 9668499174

Т. 3. Філософія життя у Людовіта Штура. Філософська славістика = Štur’s philosophy of life. – Philosophical Slavic studies. – ХХIV, 456 с. ISBN: 9668499212

Т. 4. Гегель у Росії. – Гегель і французька революція. — Гегель і Ніцше = Hegel in Russia. – Hegel and the French Revolution. – Hegel and Nietzsche. – VIII, 376 с. ISBN: 9668499220

213.         Чикаленко, Євген. Щоденник, 1919-1920 / за ред. Владислава Верстюка та Марка Антоновича = Chykalenko, Yevhen. Diary, 1919-1920 / edited by Vladyslav Verstiuk and Marco Antonovych. -Київ ; Нью-Йорк : Вид-во імені Олени Теліги, 2005. – 639 с. (УВАН, Історична Секція ; спільно з Інститутом історії НАН України та Дослідним інститутом новітньої історії України (Філадельфія))  ISBN: 9667018954

 

2006

214.         Новини з Академії – Ч. 30. (2006)

 

2007

215.         Міртала Пилипенко: скульптор і поет / [ред. Ася Гумецька]. = Mirtala Pylypenko: skulptor i poet / [red. Asia Humetska]. – Нью-Йорк ;  Київ ; Львів :  Вид-во “Місіонер” ,  2007. -135 c.

216.         Вісті УВАН / ред. Олександер Домбровський = Visti UVAN (News of the Academy /ed.by Oleksander Dombrowsky. – T. 4. – Нью-Йорк, 2007. – 283 с.

217.         Новини з Академії – Ч. 31 (2007)

 

2008

218.         Барка, Василь. Жовтий князь:  док. pоман, том 1 і 2. = Barka, Vasyl’ The yellow prince: a documentary novel, volume 1 and 2. /  Українська Вільна Академія Наук у США – Нью Йорк; Харків, 2008. – 771 c.

219.         Hursky, Jacob P. Selected works. – New York :  The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., 2008. –  220 p. – (The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the US. –  Vol. 21)

220.         Новини з Академії – Ч.32 (2008)

221.         Костюк, Григорій. Зустрічі і прощання : спогади у двох книгах. – Київ: Смолоскип, 2008. (спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та Канадським інститутом українських студій)

ISBN: 9789668499777 (кн. 1) 9789668499784 (кн. 2)

 

2009

222.         Булат,Т., Філенко, Т. Світ Миколи Лисенка : національна ідентичність, музика і політика України XIX-початку XX століття. – Нью Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США; Київ: Майстерня книги, 2009. – 408 с.  ISBN: 966226017Х

223.         Новини з Академії – Ч. 33 (2009)

 

2010

224.         Винниченко, Володимир. Щоденник. – Т. 3. 1926-1928 / = Vynnychenko, Volodymyr. Diary. – Vol. 3. 1926-1928. –Київ- Едмонтон – Нью Йорк: Смолоскип, 2010. – 621 с. (спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та Канадським Інститутом українських студій)   ISBN: 966226017X

225.         Повернені шевченківські раритети  = The return of Shevchenko’s collection. – Дніпродзержинськ: Видавничий дім Андрій, 2010. – 287 с. – (спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та Американським посольським фондом зі зберереження культурної спадщини)  ISBN: 9662947159

226.         Чикаленко, Євген. Євген Чикаленко, Сергій Єфремов : листування 1903-1928 роки / упорядник, автор передмови Інна Старовойтенко. – Київ: Темпора, 2010. – 381 с. (спільно з Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського, Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка, Національною бібліотекою ім. В.І. Вернадського)   ISBN: 966820620

227.         Новини з Академії – Ч. 34 (2010)

 

2011

228.         Чикаленко, Євген. Щоденник 1919-1920 / упорядник, автор передмови та коментарів Інна Старовойтенко. – Київ: Темпора, 2011. – 719 с.    ISBN:6175690680

229.         Новини з Академії – Ч. 35 (2011)

 

2012

230.         Винниченко, Володимир. Щоденник. – Т. 4. 1929-1931 = Vynnychenko, Volodymyr. Diary. – Vol. 4. 1929-1931. –Київ- Едмонтон – Нью Йорк: Смолоскип, 2010. – 344 с. (спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України та Канадським Інститутом українських студій)  ISBN: 9789662164671

231.         Новини з Академії – Ч. 36 (2012)

 

2013

232.         Вячеслав Липинський та його доба: Книга третя. Наукове видання.  = Viacheslav Lypynsky and his Epoch. – Київ: Темпора, 2013.  – 796 с.

233.         Юрій Лавриненко. Літературний Світ. Передачі на радіо «Свобода» з 12.ХІ. 1959 по 01.ІІІ.1966. Автор Вступ. ст. та ред. Валерій Шевчук. = Jurij Lawrynenko, The Literary World. Radio Svoboda Presentations from 12.XI.1959 to 1.III.1966. – Київ: Твім інтер, 2013.

234.         Новини з Академії – Ч. 37 (2013)

 

2014

235.         Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка) : біографічні матеріали, спогади, іконографія / Книга ІІ; автор проектуТамара Скрипка = Larysa Petrivna Kosach-Kvitka (Lesia Ukrainka) : biographical material, reminiscences, photographs / ed. and introduced by Tamara Skrypka. – Нью-Йорк, Київ : Темпора, 2014. 447 с.

236.         Новини з Академії – Ч. 38 (2014)

2015

237.         Юрій Лавріненко та Юрій Шерех: Листування 1945-1949. Ред. Ірина Скакун; Упорядник Тамара Скрипка. = Jurij Lawrynenko and Jurij Sherekh: Correspondence 1945-1949. Editor Irina Skakun; Compiler Tamara Skrypka. –Український Культурологічний Альманах “Хроніка 2000”, Київ, 2015, 304 с.
ISBN: 978-966-579-271-0; 978-966-7015-77-0.

238.         Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка) : біографічні матеріали, спогади, іконографія / відп. ред., автор проекту і вступ. ст. Тамара Скрипка = Larysa Petrivna Kosach-Kvitka (Lesia Ukrainka) : biographical material, reminiscences, photographs / ed. and introduced by Tamara Skrypka. – Нью-Йорк ; Київ: Темпора, 2015. – 536 с. ISBN: 978-617-569-208-0.

239.     Боронь, Олександр. Повісті Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: рецепція та інтертекстуальні зв’язки. = Shevchenko’s novels and Western European literаtures. – 2-ге вид. – Київ : Критика, 2015. – 160 с. ISBN: 9789668978814  (спільно з Українським науковим інститутом Гарвардського університету, Науковим Товариством імені Шевченка в Америці та Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України)

240.     Новини з Академії – Ч. 39 (2015)

 

2016

241.     Скрипка, Тамара. Спогади про Лесю Українку. Том І.   =  Remembering Lesia Ukrainka, vol. I — Нью-Йорк – Київ : Темпора, 2016. – 435 с. ISBN 9786175692080

242.     Костюк, Григорій. Вибрані праці: У 5 Т. Т. 1. Літературознавство. Критика /упорядник Н. Баштова, передмова В. Панченко. = Hryhorii Kostiuk. Selected Works in 5 vol., vol. 1. – Київ: Смолоскип, 2015, 974 с.

243.     Новини з Академії – Ч. 40 (2016)

 

2017

244.     Шевельов, Юрій.  Я — мене — мені… (і довкруги) : Спогади. 1. В Україні / Ю. Шевельов (Юрій Шерех) ; передм. С. Вакуленко ; прим. С. Вакуленко, К. Каруник, Ю. Полякова, В. Романовський ; упоряд. С. Вакуленко, О. Савчук ; художн. оформ. О. Чекаль. — Харків – Нью-Йорк : Видавець Олександр Савчук, 2017. — 728 с., 248 іл. — (Cерія «Слобожанський світ». Випуск 11)   ISBN 978-966-2562-95-8.

245.     Новини з Академії – Ч. 41 (2017)

 

2018

246.     Hunczak, Taras. Ukraine in the Twentieth and Twenty-First Centuries: The Unending Complexities of Survival. New York:  The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., 2018. –  220 p. – (The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the US. –  Vol. 22).

247.     Новини з Академії – Ч. 42 (2018)

* Pagination continues